گپ دوستانه

امید اولین پله زندگی است پس به آفریننده ا ت امید وار باش و به غیر از او دل مبند...

دانلود مداحی بسیار زیبای (چه شوریست چه حالیست)

مداحی فوق العاده زیبا که در تلویزیون بارها پخش شده و می شود
از مهدی میرداماد


باز هر کوچه و بازار شده وادی ماتم
شده غرق تب و اشک پر از گریه نم نم
رسیده است دوباره همه جا عطر محرم
بساط غم و اندوه شده باز فراهم
بیائید همه سینه زنان گریه کنان نوحه بخوانید
همه شور بگیرید همه اشک بریزید
بخوانید از آن عشق مجسم
از آن روح مکرم
که غرق غم و اندوه شده غصه عالم
چه شوری است
چه حالی است
چه احساس زلالی است
بیائید که از سفره ارباب
از این سفره پر برکت و پر خیر
همه رزق بگیریم که دست همه خالیست
و این اشک شبیه پر و بالیست
که تا یک دل و یک رنگ همه بال بگیرید و بمیریم
چرا که به خدا حضرت ارباب تجلی صفات است
و هم جلوه ذات است
در اوج درجات است
شفیع ارصات است
قتیل العبرات است
اسیر الکربات است
و کشتی نجات است
و اشک غم او آب حیات است
و لب تشنه لبهاش در آن ظهر عطش نوش لب خشک فرات است
شهیدی که کفن پوش ز روز عرفات است
و اما خود ارباب گواه است
دلم منتظر برگ برات است
که دلتنگ غبار حرمین و عتبات است
همان جا که شب جمعه پر از عطر دل انگیز بهشت است
 همان مرقد حضرت کهدرس فرش حرمش بال فرشته است
عجب کرب و بلائی

ا درس دانلود:

http://www.nooreaseman.com/forum163/thread31627.html


[ دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ ] [ 18:44 ] [ سعیده ]

[ ]